Tác phẩm Âm Dương Sư Dị Giới Du được giới thiệu là một bản Sảng Văn, vậy Sảng Văn là cái gì định nghĩa đâu này? Đối với nhân vật chính mà nói, không người nào ta có, người có ta ưu! Đối với người khác là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đối với nhân vật chính truyện hot này nhưng lại rất nhiều chỗ tốt!

Người khác nằm mơ đều không chiếm được đồ vật, nhân vật chính nhưng lại một cầm một đống lớn!

Người khác chẳng thèm ngó tới đồ vật, nhưng lại bảo bối, bị biết hàng nhân vật chính đạt được!

Nhân vật chính hành vi, vĩnh viễn đều là quỷ dị đấy!

Nhân vật chính tư tưởng, vĩnh viễn đều là đoán không ra đấy!

Nhân vật chính thực lực, vĩnh viễn đều là nhất TRÂU BÒ~~ đấy! !

Các vị xem quan khả năng muốn hỏi, như thế nào cái gì chỗ giang hồ dị giới đều bị nhân vật chính đụng phải, có tốt như vậy sự tình sao?

Nhìn cuốn sách huyền huyễn hay này, ngươi tựu sẽ biết: bởi vì nhân vật chính, hết thảy đều có khả năng!

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *