Ai Nói Ta Là Phế Vật thuộc thể loại xuyên không nói
về nàng trở thành nàng thì mọi thứ thay đổi, đổi cả quốc gia ! Phế vật? Ta cho
ngươi biết thế nào là phế vật !Ma pháp sư? Kiếm sư? Luyện đan sư? Thuần thú sư? Luyện khí sư? Triệu hồi sư? Mục
sư?… Đối với tất cả mọi người là ao ước mộng tưởng. Còn nàng chỉ đùa cho vui
thôi, tu luyện dễ như trở bàn tay.Linh thú? Thánh thú? Thần thú? Huyễn thú? Vô Cực Thần Thú? Đều bị nàng thu phục
tất !Ai thấy nàng đều khâm phục ngưỡng mộ vô phương… và càng sợ khi đắc tội với
nàng hơn (sợ bị diệt gia thì đúng hơn). Liệu nàng trên con đường đầy chông gai bão tố này. Có thể tìm được tình bạn và
tình yêu không? Còn bao nhiêu thử thách đang đợi chờ nàng tìm tòi khám phá? Liệu
tình bạn và tình yêu có thể thay đổi nàng thay đổi sở thích thấy huyết tinh ấy)…
Cùng đợi chờ trong các chương sau của truyện online nhé.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *